Het team

Bregje van Wesenbeeck

(foto: Marijn Scheeres)

Gedurende tien jaar werk op het gebied van kust- en overstromingsrisicobeheer ben ik tot het besef gekomen dat er zeer weinig daadwerkelijk bewijs is wat extreme omstandigheden zoals overstromingen en stormen doen met kustecosystemen, en, vice versa, hoe ecosystemen deze omstandigheden be├»nvloeden. Dat we dit simpelweg niet weten, kan mensen die afhankelijk zijn van de beschermende kracht van ecosystemen onveilig maken. Dat is wat mij drijft om experimenten op te zetten om het functioneren van ecosystemen onder extreme golven en pieken systematisch te testen. Ik denk dat om effectief te werken met ecosystemen voor het verminderen van overstromingsrisico’s, we over de grenzen van onze disciplines moeten kijken en onze krachten moeten bundelen!

 

Bas Hofland

Engineering is als magie: met formules en redeneringen kun je voorspellen hoe grote structuren zullen werken, zelfs voordat ze bestaan. En in tegenstelling tot magie, werkt het echt! Met deze kennis wil ik helpen bij het ontwerpen van groenere waterkeringen. We moeten echter in staat zijn om de sterkte van de resulterende hybride structuren met zekerheid te berekenen en te bewijzen. Hiervoor hebben we tests op volledige schaal nodig. Dit is de beste manier om ervoor te zorgen dat deze constructies ook echt veilig zijn.

 

Tjeerd Bouma

Het werken aan kusten over de hele wereld heeft me dit geleerd: de toekomstige veiligheid en welvaart van miljoenen mensen hangt af van duurzame, op de natuur gebaseerde kustverdedigingssystemen. Om dit mogelijk te maken, moeten we fundamenteel begrijpen hoe kustecosystemen werken en bloeien. We hebben antwoorden nodig op vragen als: Welke veiligheids-, voedsel-, energie-, recreatieve en ecologische diensten kunnen zij de samenleving bieden? Hoe stabiel en betrouwbaar zijn deze diensten onder wereldwijde veranderingen zoals klimaatverandering, zeespiegelstijging en groeiende bevolking? Om oplossingen te testen die zoveel levens zullen beïnvloeden, zoeken wij, wetenschappers en (bio-)ingenieurs de steun van de massa. Dit is niet het moment om te wachten tot een enkele organisatie of overheid optreedt om zulke grote problemen op te lossen. Maak er deel van uit en help het waar te maken.