Het experiment

We willen een baanbrekend onderzoek doen door echte bomen te testen met extreme golven in de enorme Deltagoot bij Deltares. In dit onderzoek zullen we de meest urgente kennisleemtes over de rol van bomen bij waterveiligheid aanpakken. Wat kunnen wilgenbomen in de uiterwaarden van onze rivieren bijdragen om overstromingen van dijken en taluds te beperken? Vormde de aanwezigheid van mangroven een essentiĆ«le bescherming van kustgemeenschappen tijdens de Aziatische tsunami? Deze aspecten kunnen nog slechts in beperkte mate worden ingeschat, voorspeld en gemodelleerd, aangezien prototypemetingen onder extreme omstandigheden en in een gecontroleerde omgeving niet beschikbaar zijn. Dit onderzoek zal de vraag beantwoorden of het beschermende vermogen van bomen een feit is of slechts fictie…

Om het effect van wilgen en mangroves op golfhoogtevermindering beter te kwantificeren, plaatsen we 40-60 meter wilgen in ’s werelds grootste golfgoot, de Deltagoot bij Deltares. De Deltagoot is 300 meter lang, 5 meter breed en heeft een diepte van 7,5-9 meter. Golfhoogten tot 4 m (Hs = 2,2 m) kunnen worden gegenereerd, waardoor het mogelijk is om vegetatie op ware schaal te testen en modellen te verbeteren voor extreme golfcondities.